YRITYKSEMME ARVOT

 • Yksilöllinen, asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintamalli
 • Lämmin ja inhimillinen, myös asiakkaan perheen ja lähipiirin huomioiva työote
 • Tinkimätön asiantuntemus ja jatkuva ammattitaidon kehittäminen
 • Ehdoton luottamuksellisuus

Työympäristöjämme ovat vastaanotto-tilamme, kodit, koulut ja oppilaitokset, päiväkodit, harrastuspaikat, luonto, hoito- ja kuntoutuslaitokset sekä eri järjestöjen tilat

TERAPIAMAAILMA

Terapiamaailma on kuntoutusalan monipuolinen asiantuntija, joka on perustettu vuoden 2011 alussa. Tarjoamme laadukasta toimintaterapiapalvelua, aiheeseen liittyvää koulutusta, konsultaatiota ja työnohjausta. Yhteistyökumppaneitamme ovat KELA, Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, eri lastensuojelutahot, alueen terveyskeskukset sekä eri yhteisöt, järjestöt ja vakuutusyhtiöt.

MIKSI TERAPIAMAAILMA?

 • Jari-Matilla on pitkä ja monipuolinen (25-v.) kokemus mm. seuraavien kuntoutusryhmien kanssa toimimisesta:
  • laaja-alaiset kehityshäiriöt
  • neurologiset häiriöt ja neuropsykiatrinen kuntoutus / valmennus
  • cp-vammat
  • aivovammat
  • kehitysvammat
  • Asperger ja autismidiagnoosit
  • ADHD ja tarkkaavaisuushäiriöt
  • hahmottamisen ja motoriikan häiriöt
  • kommunikaatiovaikeudet
  • eri psykiatrisista ja psyko-sosiaalisista ongelmista kärsivät
  • lastensuojelun parissa toimiminen
 • Koulutamme itseämme jatkuvasti kohtaamaan työmme haasteet;Ratkaisukeskeinen koulutus lasten ja nuorten kanssa toimimiseen, psykoterapeuttisten valmiuksien koulutus, voimauttavan valokuvan koulutus, draaman ja tarinoiden käytön koulutus, kirjoittamisen ja kuvan käyttö osana terapiaa, liikunnan ohjauksen perustutkinto, toimintakyvyn arvioinnin koulutukset ja välineet (mm. M-Fun, FIM, TVPS, VMI), toiminnallisen näön käytön koulutus, leikin käyttö osana toimintaterapiaa,  viittomakielen perusteet, erityispedagogiikka sekä lukuisia lyhyempiä koulutuksia ja kursseja.Lisäksi olemme perehtyneet kodinmuutostöiden suunnitteluun ja apuvälinetarpeen arviointiin ja käytön harjoitteluun.
 • Monipuolista palvelua saman katon alta

Terapiamaailma Oy
Ketjutie 102, 90560 Oulu
050-3413748