SEIKKAILUKASVATUS JA -TERAPIA

Terapiamaailma oy ja seikkailupalvelu Wild Mind tarjoavat yhteistyössä pitkällä kokemuksella monipuolista ja ammattitaitoista seikkalutoimintaa lapsille ja nuorille sekä muille kohderyhmille joilla on mielenterveyden, psykososiaalisten taitojen sekä käyttäytymisen ja vuorovaikutustaitojen ongelmatiikkaa. Seikkailutoiminnan perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa lapsen / nuoren minäkuvaa ja käsitystä itsestään toimijana ja osana vertaisryhmää. Seikkailutoiminta auttaa siihen osallistujaa löytämään ja nimeämään ajatuksia, tunteita, mielikuvia ja vahvistamaan positiivisia olotiloja. Lisäksi seikkailutoiminta kehittää ryhmämuodossaan vuorovaikutustaitoja.

Lisäksi terapeuttinen seikkailutoiminta vahvistaa;

- Kykyä tunnistaa, ilmaista ja vastaanottaa erilaisia tunteita rakentavasti itsessä ja muissa

- Kykyä tehdä sosiaalisia havaintoja ja muuttaa omaa toimintamalliaan näiden havaintojen perusteella

- Kykyä pitää kiinni omista mielipiteistään mutta myös vahvuutta suostua kompromisseihin

- Vahvuutta hyväksyä erilaisuutta

- Kykyä tehdä päätöksiä (esim. ottaa riskejä ja kantaa vastuu siitä)

- Aloitteellisuutta ja oman toiminnan ohjausta

- Tavoitteellisuutta toiminnassa

- Oman toiminnan kognitiivista arvioimista (toiminnan vaikutus ja seuraukset)

- Itsetuntoa ja itseluottamusta vertaisryhmässä tuetusti saavutettujen onnistumisen kokemusten kautta

Toimintamuotoina seikkailutoiminnassa ovat yksilötapaamiset ja lasten sekä nuorten ryhmät. Lapselle tai nuorelle laaditaan seikkailuterapeutin ja toimintaterapeutin yhteistyössä henkilökohtaiset tavoitteet toiminnalle ja pyritään löytämään ryhmäläisen ikää, kehitys- (psyykkinen, psykososiaalinen ja kognitiivinen osa-alue) ja toiminnallista tasoa sekä yksilöllisiä tarpeita vastaava ryhmä.

Toiminnallinen seikkaílutoiminta voi sisältää mm. melontaa, kallio-, seinä- ja korikiipeilyä, kalliolta laskeutumista, suunnistusta, jousi- ja ilmakivääriammuntaa, lumikenkäkävelyä, umpihankihiihtoa, koiravaljakko- ja moottorikelkkasafareita, kalastusta, majoittumista teltassa erämaassa, erä- ja ensiaputaitojen turvallista opettelua, valokuvausta terapeuttisessa muodossa sekä vuorovaikutustaitoja lisääviä harjoitteita monissa eri muodoissa. Yhtenä menetelmänä seikkailutoimintaa käytämme ratkaisukeskeistä toimintamallia. Toimintojen jälkeen purkutilanteessa käydään läpi koettuja elämyksiä ja niiden herättämiä erilaisia tunteita. Reflektion avulla pyritään siirtämään opittuja uusia taitoja ja ongelmanratkaisutapoja arkipäivän tilanteisiin.

Tapaamistiheys suunnitellaan yksilöllisesti lapsen / nuoren tarpeiden mukaan.

Osana terapeuttista seikkailutoimintaa pystymme tarjoamaan toimintaterapeutti-työnohjaajan palveluita esim. ryhmäläisten huoltajille, lähipiirille ja yleensäkin kaikille jota ovat lapsen / nuoren asioissa häntä lähellä ja niistä kiinnostunut ja haluavat asioista keskutella ja purkaa tuntemuksiaan ammattilaisen johdolla. Tarjoamme seikkailupalveluita myös työyhteisöille ja muille ryhmille esim. työnohjauksellisten kehitys - ja virkistyspäivien muodossa.Terapiamaailma Oy
Ketjutie 102, 90560 Oulu
050-3413748