ONGELMIA ELÄMÄSSÄ?

Onko sinulla huoli omasta tai läheisen toimintakyvystä, mielenterveydestä tai esimerkiksi kehitysvammasta? Onnettomuus, NepSy-haasteet arjessa tai jokin muu syy voivat rajoittaa ihmisen kykyä toimia arjessa ja elää elämäänsä laadukkaasti. Pahimmillaan ongelmat kasautuvat ja voivat jopa invalidisoida ihmisen. Usein toimintakykyä onneksi pystytään parantamaan, kun saadaan selville ongelmien alkusyy, laaditaan hyvä terapiasuunnitelma ja toteutetaan tavoitteiden mukainen toimintaterapia.

ASIAKAS­LUPAUS

Kun lähdemme toteuttamaan asiakkaan kanssa toimintaterapiaa, teemme sen aina yhdessä, ei ylhäältä sanelemalla ja pakottamalla. Kuitenkin meillä on vuosikymmenten kokemus ja laaja koulutustausta alalta. Tämä asiantuntijuus on onnistuneen terapian vahva selkäranka. Lupaamme laittaa kaiken osaamisemme, kokemuksemme ja sydämemme likoon, jotta toteuttamamme toimintaterapia saavuttaisi sille asetetut tavoitteet. 

Jokaisessa terapiajaksossa pyrimme toteuttamaan seuraavia meille tärkeitä arvoja:

  • Asiantuntijuus, kokemus ja uusin mahdollinen tieto
  • Empatia, asiakkaan huomioiminen ja kuunteleminen
  • Innostavat ja käytännönläheiset menetelmät
  • Tavoitteellisuus

SERVICE IN ENGLISH

If English is stronger language for you, please do not hesitate to contact us. We are happy to serve you with fluent English.

ASIAKAS­KOKEMUKSIA

Millaista Terapiamaailman kanssa on työskennellä?

”Tiiviin terapian kautta olen saanut itselleni varmuutta, uskallusta ja keinoja toimia arjessa ja erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, mikä on aiemmin ollut minulle todella haasteellista. Lisäksi olen päässyt käsittelemään terapian aikana itselleni vaikeita asioita.”

Tuomas, 20 v.

Jari-Matin kanssa yhteistyö on ollut heti terapian alusta asti mutkatonta ja rentoa. Hänen seurassaan lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja näyttää tunteensa – niin onnistumisen riemun kuin kiukun purkauksetkin.”

Otto, 13 v. vanhemmat

”Olemme olleet tyytyväisiä ja kiitollisia avusta ja ohjauksesta, mitä Joona ja samalla myös perheemme on saanut arkeen ja Joonan koulunkäyntiin liittyen. Yhteistyö on ollut helppoa ja konkreettista. Jari-Matin kanssa on ollut luontevaa toimia ja tehdä yhdessä työtä Joonan arjen edistämiseksi.”

Joona, 7 v. vanhemmat

TERAPIA­MAAILMA – APUA ERI ELÄMÄN­TILANTEISIIN

Elämäntilanteet vaihtelevat, ongelmat ja tarpeet vaihtelevat. Toimintaterapia ja sen tavoitteet suunnitellaan aina tarpeen mukaan ja asiakkaan kanssa yhdessä.

Lapset tulevat terapiaan usein diagnoosien seurauksena. Takana voi olla kehitysvamma tai havaittuja kognitiivisia haasteita. Lasten kanssa työskennellessä yhteistyö perheen kanssa on oleellista.

Nuorten ja aikuisten toimintaterapia liittyy usein menetettyyn kykyyn toimia. Taustalla voi olla mielenterveysongelmia tai onnettomuus.

YHTEISTYÖTÄ?

Jos tarvitset terapiaa ja Terapiamaailma vaikuttaa sinulle sopivalta yhteistyökumppanilta, toimi seuraavasti:

OTA YHTEYTTÄ

HOIDETAAN BYROKRATIA

TOTEUTETAAN TERAPIA

NAUTI TULOKSISTA

TERAPIAAN HAKEUTUMINEN

Terapian tarve olisi selvä, mutta mitä kaikkea täytyy tehdä ennenkuin terapia voidaan aloittaa?

Toimintaterapiaan hakeutuminen etenkin julkisilla varoilla valitettavasti edellyttää lähes aina byrokratiaa. Se on kuitenkin hoidettavissa ja apua saa myös siihen vaiheeseen. Oleellista on, että jos toimintakyky on alempi kuin se voisi olla, ei kannata jäädä sen asian armoille. Aina kannattaa satsata elämänlaatuun. Terapiamaailma auttaa asiakasta läpi koko prosessin.

AJANKOHTAISTA

Seuraa Terapiamaailmaa Instagramissa

terapiamaailmaoy