TERAPIAAN HAKEUTUMINEN

Terapiaan hakeutuminen saattaa vaikuttaa vaikealta ja byrokraattiselta. Sitäkään ei silti tarvitse tehdä yksin.

Prosessin monimutkaisuutta usein lisää se, että siinä mukana olevia tahoja on useita. Lapsella tai nuorella asiaan liittyy usein opettaja, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori. Osapuolia voivat olla myös sairaalat tai yksityiset lääkärit, vakuutusyhtiöt ja kela.

Helpottavaa on, jos tietää, mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Alla on kuvaus tyypillisestä terapiaprosessista. Aina kannattaa muistaa, että yksin ei tarvitse asioita hoitaa. Meille voi ottaa yhteyttä missä vaiheessa tahansa – Me neuvomme.

1. Huoli

Kaikki alkaa siitä, kun joku havaitsee, ettei kaikki ole kunnossa.

2. Arvio

Lääkäri, psykologi tai muu ammattilainen tekee tutkimuksen ja päätyy suosittelemaan terapiaa.

3. Hakemus

Toimintaterapiaan saa useimmiten rahoituksen KELAlta tai sairaanhoitopiiriltä. Hakemus kannattaa lähettää ja liittää siihen mukaan ammattilaisen arvio tilanteesta.

4. Tapaaminen

Rahoituspäätöksen jälkeen määrittelemme yhdessä terapian tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta terapeutti tekee terapiasuunnitelman.

5. Terapia

Toteutamme terapian suunnitelman mukaisesti.

6. Arviointi

Kun terapiajakso on takana, arvioimme tulokset. Arvioinnin pohjalta tehdään päätökset jatkosta tai terapian päättämisestä.

7. Loppuraportti

Kun terapiajakso on takana ja todetaan, että tavoitteet on saavutettu tai muusta syystä sitä ei ole tarpeellista jatkaa, terapia lopetetaan.

TOIMINTA­TERAPIA MEILLÄ

Vajaan kolmenkymmenen vuoden kokemus, jatkuva oppiminen ja asiakkaan ymmärtäminen näkyvät aktiivisesti tavassamme tehdä työtä.

Perhelähtöisyys

Terapiaa tarvitseva ihminen tarvitsee yleensä myös normaalia enemmän läheisiään. Lapsiasiakkaiden kanssa yhteistyö perheen kanssa on aivan keskeistä. Moni nuori pyrkii itsenäistymään ja siksi läheisiin tukeutuminen voi olla joskus haastavaa. Perheen tuki on kuitenkin tärkeä ja sen hyödyntämiseksi kannattaa nähdä vaivaa.

Aikuiset asiakkaat tarvitsevat läheisten tukea myös. Takana voi olla traumaattinen onnettomuus tai muita raskaita kokemuksia. Terapiamaailmassa lähdemme aina siitä, että jos mahdollista, rakennettaisiin paranemisen tueksi hyvä sosiaalinen tukiverkko.

Luottamuksellisuus

Yksi toimintaterapian keskeisimmistä kulmakivistä on luottamuksellisuus. Jotta terapia voisi ylipäätään toimia, asiakkaan ja terapeutin välillä pitää vallita luottamus. Luottamus voi syntyä vain siitä, että jaettujen asioiden tiedetään pysyvän luottamuksellisina.

Elämyksellisyys

Terapiamaailman terapiassa ei pönötetä. Pyrimme aina löytämään asioita, joista asiakas on kiinnostunut ja joiden kautta toimintakykyä lähdetään parantamaan. Kun terapiajaksoissa viihdytään, myös mieli ja ruumis tulevat parhaalla mahdollisella tavalla harjaannutetuksi.