NUORET JA AIKUISET

Toimintakykyä voidaan parantaa myös myöhemmällä iällä.

Oletko kadottanut toimintakykyäsi onnettomuuden, tapaturman, sairauden tai mielenterveyden ongelmien takia? Sillä, miksi niin on tapahtunut, ei ole merkitystä. Oleellista on katsoa tulevaisuuteen. Elämä on edessä ja sen laatuun voidaan vaikuttaa muunmuassa toimintakyvyn kautta. Yksin ongelmiensa kanssa ei kannata koskaan jäädä.

Ennen varsinaisen terapian aloittamista tutustumme toisiimme. Luomme luottamusta ja suunnittelemme yhdessä tavoitteet sekä reitin sinne pääsemiseksi. Sitten kuljemme tuon reitin – yhdessä!

Terapian toteutus

Oletko kiinnostunut luonnosta? Jos kyllä, niin lähdetään luontoon. Entä autot? Niin minuakin. Lähdetään ajelulle. Käsillä tekeminen, ruoanlaitto, taide, liikunta…

Terapia onnistuu parhaiten, kun tekemisen teemana on kiinnostava aihe. Silloin asia koetaan mielekkääksi ja siihen heittäydytään täysillä mukaan. Terapiamaailma lähtee aina siitä, että asiakasta kuntoutetaan asiakkaan ehdoilla. Kuitenkin tietysti niin, että kaikki tähtää toimintakyvyn palauttamiseen suunnitelman mukaisesti.

NUOREN KUNTOUTUJAN REITTI PAREMPAAN ELÄMÄÄN

Toimintakyvyn rajoitteet paitsi myrkyttävät mielen, myös haittaavat ihmisen käytännön elämää. Esimerkkikertomus nuoren terapiapolusta.

Nuori ohjautuu esim. OYS tai LaNu-työryhmän asiakkaaksi jonkun huolen vuoksi. Se voi olla mielialaan, käyttäytymiseen, autismiskirjon häiriöön, Nepsy-ongelmiin (NeuroPsykologinen) tai vaikkapa sosiaalisiin pelkoihin liittyvä huoli, vaikeus nuoren arjessa tai ongelmat kotona. Huoli on saattanut alkaa koulussa, kotona tai arjessa yleensä. Nuori käy arviossa ja hänelle tehdään kartoitus arkea haittaavista asioista eri näkökulmista (Psyykkinen, fyysinen ja kognitiivinen toimintakyky).

Jos hoitava taho päättää suositella toimintaterapiaa kuntoutusmuotona, asiakas tai hänen lähipiirinsä valitsee palvelutuottajan, eli terapeutin, sopii tapaamisen, tavoitteet asetetaan yhdessä ja terapia käynnistetään tavoitteiden mukaisesti. Terapian aikana edistymistä seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa tavoitteita voidaan päivittää edistymisen mukaan. Yhteistyötä tehdään oppilaitosten / koulun ja kodin sekä muiden nuoren arkeen liittyvien tahojen kanssa terapian tavoitteisiin pääsemiseksi.

“Terapian aikana edistymistä seurataan jatkuvasti. Menetelmiä ja tavoitteitakin voidaan päivittää ja hienosäätää edistymisen mukaan.”

Vanhemmat hakevat terapian KELA:lta lääkärin kirjoittaman B-lausunnon kanssa. Mikäli KELA:n terapian ehdot eivät täyty voi terapian maksajana olla myös PPSHP eli sairaanhoitopiiri. Terapiassa harjoitellaan arjen toimintoja käytännön kautta sekä erilaisia terapeuttisia tekniikoita käyttäen tavoitteena olevia asioita tavoitteellisesti. Keinoina käytetään erilaisia psykososiaalisia tilanteita, toiminnallisia harjoitteita, keskusteluja, tunne-elämän vahvistamista sekä onnistumisen kokemusten saamista. Terapian pohjana toimii terapiasuunnitelma joka tehdään yhdessä nuoren ja hänen lähipiirinsä kanssa.

ELÄMÄNLAATUA TOIMINTA­TERAPIALLA

Esimerkkikertomus aikuisen kuntoutujan terapiapolusta.

Aikuinen kuntoutuja saattaa hakeutua terapiaan useasta syystä; onnettomuuden tai sairauden aikaansaaman toimintakyvyn laskun vuoksi, psyykkisten ongelmien tai psykososiaalisten arjen vaikeuksien vuoksi. Kuntoutujan arki on vaikeutunut ko. syistä; opiskelut ovat keskeytyneet, kuntoutuja on sulkenut itsensä normaalin kodin ulkopuolisen arjen ulkopuolelle tai joutunut luopumaan työelämästä eri syistä. Aikuisen kuntoutujan kohdalla toimintaterapiaan hakeudutaan myös erikoissairaanhoidon (somaattinen tai psykiatrinen erikoisalue) tai terveyskeskuksen kautta.

“Koskaan ei ole liian myöhäistä ainakin selvittää, voiko toimintaterapialla parantaa koko loppuelämän laatua.”

Kun päätös toimintaterapian hakemisesta on tehty yhdessä hoitavan tahon kanssa, kuntoutuja hakee terapiaa KELA:lta lääkärin B-lausunnon pohjalta ja valitsee palveluntuottajan KELA:n palveluntarjoajien listalta. Jos ehdot KELA:n myöntämälle lääkinnälliselle terapialle eivät täyty voi terapian maksajana olla myös PPSHP eli sairaanhoitopiiri. Joissakin tapauksissa (esim. onnettomuudet ja sairaudet) terapian maksajana voi olla vakuutusyhtiö. Tällöin kuntoutuja saa suosituksen terapeutista vaikkapa lähettävän ja hoitavan tahon kautta, toki kuntoutuja voi etsiä terapeutin myös itse. Terapian pohjana toimii yhdessä kuntoutujan kanssa tehtävä terapiasuunnitelma.